Червень 08, 2023

Правила використання сайту

Вітаємо Вас на сайті нашої Компанії Techno News

Дані Правила користування сайтом (https://techno-news.info/) (далі – Правила і Сайт) укладаються між відвідувачем сайту (далі – Користувач) та Компанією та регулюють способи використання Сайту Компанії, всієї інформації, що доступна на Сайті, всіх продуктів і послуг, які Компанія надає за допомогою Сайту (далі — Послуги).

1. Загальні положення

 • Використовуючи Сайт або будь-яку його частину, Користувач автоматично дає повну і беззастережну згоду з усіма умовами Правил Компанії і бере на себе зобов’язання відповідно до цих Правил.
 • Якщо Користувач не згоден з умовами Правил (повністю або частково), йому слід негайно залишити Сайт. Користування Сайтом, будь-якою інформацією на Сайті та користування Послугами Сайту, в такому випадку, забороняються.
 • Якщо закон країни проживання, або перебування, з будь-яких причин забороняє або обмежує користування Сайтом, Користувачеві слід утриматися від його відвідання. Будь-яке використання Сайту в такій ситуації — це відповідальність Користувача, при цьому справжні Правила зберігають свою силу.
 • Інформація, яка опублікована на Сайті у вигляді новин, статей, описів продуктів і послуг та інших інформаційних матеріалів Компанії, актуальна на дату їх складання. З плином часу, або в зв’язку з наступними подіями певна частина цієї інформації може виявитися неповною або неактуальною. Після опублікування на Сайті, Компанія не гарантує оперативних коригувань такої інформації.
 • Думка авторів статей, новин, коментарів і відгуків, які розміщені на Сайті, може не збігатися з думкою і позицією Компанії.
 • Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Компанії у зв’язку з Правилами, всіма питаннями щодо функціонування Сайту, пов’язаними з правами та інтересами третіх осіб при його використанні можуть бути спрямовані на електронну адресу info@techno-news.info.
 • Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших знаків відмінності Компанії може бути надано виключно за письмовою згодою Компанії.
 • Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Компанією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.
 • Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет.
 • Компанія рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

2. Права, обов’язки та відповідальність Сторін

 • Користувач зобов’язується використовувати Сайт виключно в цілях, які не суперечать Політиці Конфіденційності Компанії, цим Правилам, іншим Політикам Компанії, чинному законодавству України, а також принципам розумності, сумлінності та моралі.
 • Користувач зобов’язаний вказувати для розміщення на Сайті достовірну інформацію, а також достовірні, повні та актуальні персональні дані.
 • Якщо Користувач вважає, що на сайті міститься інформація, яка порушує його права, йому слід відправити повідомлення на електронну адресу info@techno-news.info і надати всю інформацію, що підтверджує факт порушення його прав.
 • У разі, якщо Користувач надав неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за завдані збитки і витрати, що виникли в зв’язку з цим.

Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

Спотворювати відомості про себе, або свої відносини з іншими особами чи організаціями;

Використовувати будь-які комп’ютерні програми для збору інформації на Сайті і / або взаємодії з Сайтом і його сервісами;

Здійснювати незаконне збирання, систематизацію, зберігання і поширення персональних даних інших Користувачів;

Здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів, а також на порушення функціональності комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;

Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ, або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ, або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • Є незаконною або суперечить Правилам і Політикам Компанії;
 • Містить заклики до порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України;
 • Містить нецензурні вирази, навіть з використанням маскувальних символів, наприклад, «*»;
 • Містить погрози та залякування;
 • Поширює небажану електронну пошту, спам;
 • Не несе сенсового навантаження;
 • Вводить інших користувачів в оману;
 • Містить матеріали рекламного, порнографічного, еротичного характеру;
 • Містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів, або третіх осіб;
 • Містить екстремістські матеріали;
 • Пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
 • Порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб, або вимоги законодавства України.

Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка на думку Компанії є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, притискає інтереси Користувачів, або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Компанією.

Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку він направляє Компанії для розміщення на Сайті, повідомляє Компанії та / або іншим Користувачам.

Права Компанії:

 • В разі надходження від Користувача на інформації для розміщення на Сайті, яка суперечать умовам Правил, або щодо якої складно визначити відповідність Правилам і / або чинному законодавству, Компанія має право без повідомлення, на свій розсуд, відмовити в розміщенні такої інформації Користувача.
 • Компанія має право обмежити функціональність Сайту, закрити до нього доступ, змінити Сайт повністю, або частково без попереднього повідомлення Користувача.

Відповідальність Компанії:

 • Компанія не несе відповідальність за використання або невикористання Сайту Користувачем, в тому числі за неможливість використання Сайту.
 • Компанія не несе зобов’язань по перевірці, контролю та зміні інформації, яка була розміщена на Сайті з ініциативи Користувача, а також за її достовірність та законність.
 • Компанія не несе відповідальність за вміст сайтів, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті Компанії, не гарантує їх доступність і коректну роботу.

3. Права на інтелектуальну власність

 • Всі об’єкти, які розміщені на Сайті Компанії, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, аудіо і відео, програми, скрипти та інші об’єкти і їх поєднання (далі – Контент), є об’єктами виняткових прав Компанії та інших правовласників.
 • Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частинами без попереднього дозволу правовласника, якщо правовласник явним чином не виявив свою згоду на використання Контенту Користувачем.
 • Використання Користувачем Контенту дозволяється виключно для некомерційного використання, за умови збереження в кожному окремому випадку використання Контенту з Сайту всіх знаків авторства (копірайтів), вставки гіперпосилання на Сайт https://techno-news.info/, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження Контенту в незмінному вигляді.
 • Користувач, направивши Компанії для розміщення на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання), переробку та інші права, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду законним інтересам правовласника.
 • Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент і / або іншу інформацію, які він надав Компанії для публікації на Сайті, або з його допомогою, а також за використання Контенту і / або будь-якої інформації з сайту.
 • Направляючи свій Контент для розміщення на Сайті, Користувач автоматично безоплатно надає Компанії невиключне право на його використання шляхом копіювання, відтворення, публічної демонстрації, адаптації, перекладу і поширення для цілей Сайту, в тому числі для його популяризації.
 • Власний Контент Користувача може бути опубліковано на Сайті тільки за рішенням Компанії.
 • Направляючи свій Контент для розміщення на Сайті, з інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, Користувач гарантує, що тим самим не порушує авторські права та інші права третіх осіб.
 • Дані Правила не дають Користувачеві ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, якщо інше не зазначено в явному вигляді, тобто всі права власності на такі об’єкти зберігаються виключно за Компанією та / або за відповідними третіми особами.

4. Сайти та Контент третіх осіб

 • Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (далі – сайти третіх осіб), а також статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, аудіо та відео, інформацію, додатки, програми та інший
 • Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), який є результатом інтелектуальної діяльності і відповідає законодавству України і охороняється ним.
 • Компанія не несе відповідальність за будь-яку інформацію, яка розміщена на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт, або через Контент третіх осіб, у тому числі за будь-які думки чи висловлювання на сайтах третіх осіб, або в Контенті третіх осіб.
 • Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, яка розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів / послуг з боку Компанії.
 • Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб і / або використовувати або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик. З цієї миті чинні Правила більше не поширюються на Користувача, йому слід керуватися правилами і політиками сайтів третіх осіб.
This site is registered on wpml.org as a development site.